SerbianLatinEnglish (UK)
subota, 24 februar 2018

Istorija

FaceBook  Twitter  

Srbi su veoma stari i drevan narod .

Krunisanje Cara Dusana Paja Jovanovi

Veći deo Srbije tokom neolita je bio deo vinčanske kulture .

Strateška pozicija Srbije između dva kontinenta stvorila je od nje predmet invazije mnogih naroda. Veruje se da je Beograd rušen u 140 ratova od 

rimskog doba. Grci kolonizovali njen jug u 11. veku pre nove ere, a najsevernija tačka carstva Aleksandra Velikog bio je grad Kale-Krševica.

Rano istorijski pomeni etnonima o "SRB"

Plinije Mlađi u svom radu „Plinii Caecilii Secundi Historia naturalis“ iz prvog veka nove ere (69-75) pominje ljude koji se nazivaju Serbi, koji su živeli u blizini Kimeraca, verovatno na Crnom i Azovskom moru.

U 2. veku (oko 175 n.e.), egipatski naučnik Klaudije Ptolomej u svojoj „Geografiji“ pominje narod pod imenom Serboi, Klaudije Ptolomej pominje grad nazvan Serbinum u Panoniji i ljude koji su navedeni kao Serboi ili Sirbo, za koje pretpostavlja da su živeli iza Kavkaza, u zaleđu Kaspijsko more. Drevni geograf Strabon pominje da je reka Ksanthos u Likiji ranije nosila ime Sirbis .

Herodot pominje jezero pod nazivom Serbonis u Egiptu. Ovo jezero je takođe pomenuo kao Sirbonis po Strabonu.

To pokazuje samo pokazuje da su različite grupa Srba je živele od Kavkaza, preko Balkana do Panonije, a neki su čak i stigli do Egipta i Male Azije.
Srpska srednjevekovna država bila formirana na teritorijama koje su pre nje bile pod direktnom Rimskom i Vizantijskom vlašću.

Jedna od prvih srpskih poznatih kneževina, Raška, osnovana je početkom 9. veku od strane vladarske porodice Vlastimirović, a razvila se u Kraljevinu Srbiju u 12. veku i kasnije u Srpsku carstvo u 14 veku pod vlašću Nemanjića.

Postojale su i srpske države Zeta i Duklja na teritorijama današnje Crne Gore i severne Albanije, zatim Zahumlje i Travunia u Dalmaciji, a nekoliko manjih kneževina u Bosni i Hercegovini naseljavaju i u njima vladaju Srbi.

Ovo je vreme velikih srpskih vitezova, stalnog razvoja i izgradnje svetski poznata hrišćanskih crkava i manastira. Mnogi od njih su danas deo UNESCO svetske kulturne baštine, kao Gračanica, Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji ili Sopoćani, Studenica, Žiča u centralnom delu zemlje .
Veliki kraljevi vladali su bogatom i prosperitetnom državom; neki od plemića i vladara bili su deo Viteškog reda zmaja, umetnost i književnost su razvijanje pod pokroviteljstvom crkve, države i plemstva. Srpske kraljice stizale su iz mađarskih, francuskih, vizantijskih, bugarskh dvorova, jer je bilo nekako prestižna stvar udati se u Srbiji, i strani vladari su želeli dobar odnos sa srpskom državom.

Zenidba cara Dusana Paja JovanovicVeliki vladar Car Dušan jedna je od najmoćnijih krunisanih glava u Evropi u 14. veku. On je doneo prvi zakon u Evropi koji je dao nezavisnost sudu od carske vladavine, tako da su obični ljudi mogli da tuže cara u sporovima, po prvi put .
Srpske države nestale od sredine 15. veka, pocepane od strane domaće vlastele, nakon raspada carstva i Otomanskog osvajanja. Uspeh srpskih revolucija protiv turske vladavine 1804. - 1817. označio rođenje Kneževine Srbije, koji je postigla de facto nezavisnost 1867. i konačno je priznata u Berlinskog kongresa 1878. godine.
Kao pobednik u balkanskim ratovima 1913. , Srbija je povratila Vardarsku Makedoniju, Kosovo i Rašku (Stara Srbija) .
Pevi svetski rat bio je herojska ali tužna epizoda u srpskoj istoriji. Jedna trećina stanovništva, a 60 % muškog stanovništva izgubilo je svoje živote za slobodu, a zverstva i ratni zločini koje su počinili austro - ugarska, nemačka i bugarska vojske zapanjio je Evropu u to vreme. Ovo je opisano u izveštaju švajcarskog profesora i pionira kriminalistike Arčibalda Rajsa „Report upon the atrocities committed by the Austro-Hungarian army during the first invasion of Serbia. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. Ltd., London 1916”.
Godine 1918. , region Vojvodine proglasio je otcepljenje od Austro-Ugarske u cilju ujedinjenja sa pan-slovenskom državom Srba, Hrvata i Slovenaca. Kraljevina Srbija ušla je u tu Uniju 1. decembra 1918 , a zemlja je dobila ime Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Drugi svestki rat je opet bilo veoma teško vreme za Srbe, jer su Nemci, ali posebno Hrvati (ustaške) činili divlja nedela nad srpskim narodom (samo Hrvatska kvislinška država ubila oko 1.000.000 Srba), a Srbi su imali dva antifačistička pokreta, rojalistički i komunistički, koji su se takođe borili međusobno.
Srbija je uspostavila sadašnje granica posle Drugog svetskog rata, kada je postala federalna jedinica u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Nakon uništenja Jugoslavije u nizu ratova 1990-ih, Srbija je ponovo postala nezavisna država 5. juna 2006. godine, nakon raspada zajednice sa Crnom Gorom .

Danas je Srbija moderna demokratija sa ljudima koji su spremni da pruže gostoprimstvo svim gostima koji su željni da njene vide prirodne lepote i dva milenijuma nasleđa istorije i kulture .