SerbianLatinEnglish (UK)
subota, 24 februar 2018

Stanišići i Banja Dvorovi

stanisici1

 

Beograd – Bijeljina – Stanišići – Dvorovi – Beograd

Sledeći polazak – u pripremi

1 dan / bez noćenja / autobusom

Polazak u 08:00h sa Lastine autobuske stanice.

Dnevna vožnja ka graničnom prelazu Sremska Rača-Republika Srpska.

Odlazak do Bijeljine i obilazak njenog centra. Slobodno vreme za kafu. Zatim odlazak do naselja "Pet jezera" i poseta grandioznom manastiru Svete Petke, sa dve crkve pod jedni krovom i pozlaćeni “ruskim” kupolama.

Nastavak vožnje do etno sela Stanišići. Etno selo STANIŠIĆI osnovano je 2003. godine, zahvaljujući inspiraciji Borisa Stanišića. Tokom nekoliko godina putovao je po srpskim selima srednje Bosne u potrazi za starim kućama i predmetima koji će sačuvati predstavu o tome kako se živelo u periodu kraja 19. i početkom 20. veka. Tako je nastalo autentično planinsko selo u sred semberijske ravnice.

U selu se danas izdvajaju dve celine. Jedna, sazdana od drveta, predstavlja svetovni život. Čine je drvene kuće – brvnare sa pokućstvom i upotrebnim predmetima iz iste epohe. Kuće povezuju popločane kamene staze, a u centru sela su dva jezera. Druga celina je duhovnog karaktera i predstavljena je srednjevjekovnom arhitekturom građenom u kamenu, koja je u stvari skup replika istorijskog i religijskog značaja.Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

Nastavak puta prema banji Dvorovi. Fakultativno - ručak i kupanje u otvorenim bazenima, od kojih se dva delimično pune termomineralnom vodom

Gosti koji ne žele da idu do Banje dvorovi mogu da ostanu u Stanišićima ili Bijeljini.

Banja DVOROVI je formirana poslije otkrića termalne vode bušenjem za potrebe istraživanja nafte 1957. godine u Semberiji. Rezultatima testiranja bušotina su potvrđene hipoteze o velikom hidrogeotermalnom resursu na kome banja može planirati svoj intenzivan razvoj. Po svojim osobinama voda je oligomineralna, a temperatura termalne vode na površini terena na koji ističe iznosi 75°C. Banja Dvorovi poseduje sportsko-rekreativni centar sa pet bazena kapaciteta 6000 posetilaca, terene za male sportove (mali fudbal, rukomet, košarku, odbojku, odbojku na pijesku, dva teniska terena), male ugostiteljske objekte (grilove, prodavnice, poslastičarnice) sa baštom od 500 mesta.

Nastavak vožnje ka graničnom prelazu Rača i Srbiji. Dolazak u Beograd oko 22 časa.

Cena aranžmana 1900,00 dinara

Cena aranžmana uz popust 990,00 dinara

 

Aranžman obuhvata:

-          prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom

-          usluge vodiča u svakom autobusu

-          troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

Fakultativne izlete:

-          Ulaznicu za kompleks bazena Banje Dvorovi – 350 dinara

              -           Ručak u restoranu Banje Dvorovi - 7 evra

              -          Individualne troškove putnika

 

 

Način plaćanja:

 

 • Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a
  • Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

NAPOMENE:

Ovaj program rađen je na bazi 65 putnika koji plaćaju punu cenu. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje ili izvrši korekciju cene.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja - Felix travel, Belgrade, licenca Ministarstva turizma OTP 85/2013