SerbianLatinEnglish (UK)
subota, 24 februar 2018

Đerdapska klisura i Rajačke pimnice

djerdap-gourge1

 

Beograd – Golubac – Donji Milanovac – Negotin – Rajac – Beograd

Sledeći polazak - u pripremi

2 dana / 1 noćenje / Autobusom

I dan Beograd - Rajačke pimnice

Polazak iz Beograda sa Lastine autobuske stanice u 07:45.

Polazak prema jedinstvenom gradu vina, Rajačkim pimnicama. Vožnja preko Majdanpeka.

Dolazak u selo Rajac i fakultativni obilazak vinskih podruma uz degustaciju vina. - Prvi zapisi o Rajačkim Pimnicama potiču iz polovine 19. veka kada se spominju kao selo bez odžaka. Građene su jedna pored druge, od kamena sa zidovima debljine i do 80 cm, prošarane uskim ulicama. Bilo ih je oko 260. Prekrivene su ćeremidom sa podrumima koji su delimično ukopani. Siromašnija domaćinstva imala su samo podrume za čuvanje vina, dok su ona bogatija imala i prostorije iznad podruma u kojima su ljudi u to vreme spavali tokom berbe. Ovakav stil gradnje sa ukopanim podrumima pogoduje sazrevanju vina, zbog temperatute koja je ne varira previše tokom vrelih letnjih i izuzetno hladnih dana tokom godine.

Fakultativno – Ručak i degustacija vina u restoranu Sv. Đorđe. (predjelo, supa i pečenje, a vino u neograničenim količinama)

Dolazak u Negotin i smeštaj u hotel Krajina. Noćenje.

II dan     Negotin - HE Đerdap- Golubac - Beograd

Doručak.

Odlazak do HE Đerdap i obilazak jedna od najvećih hidroelektrana u Evropi, sa ogromnim prevodnicama za brodove. Ova građevina stvorena je zajedničkim naporom tadašnje Jugoslavije i Rumunije i idalje predstavlja građevinsko, arhitektonsko i energetsko čudo.

Đerdapska klisura ili Gvozdena vrata Evrope jedan je od najimpozantnih prizora na starom kontinentu. Kod golubačke tvrđave Dunav se od ogromne reke široke 6,5 kilometara sužava na samo nekoliko stotina metara. Dunav posle toga prolati kroz ogromnu klisuru kojom je nekada Panonsko more oteklo u Pont. U klisuri Dunav postaje i najdublja reka u Evropi sa čak 94 metra dubine, dok se litice iznad reke podižu na preko 700 metara visine.

Zastajanje na usputnim vidikovcima i slobodno za ručak u lokalnom restoranu. (Putnici sami plaćaju ručak)

Pogled na statuu dačkog Kralja Decebala, koja je isklesana u prirodnoj steni na Rumunskoj strani Klisure. Visoka je 40 metara i najveći je vajarski portret Evrope. Izgradnja je trajala deset godina, a cena sculpture dostigla je million dolara.

Obilazak Lepenskog Vira – jedinstvenog muzeja mezolitskekulture, jedne od prvih civilizacija balkanskog poluostrva.

Obilazak Golubačkog grada - Osmougaona Šešir-kula na Dunavu, nekadašnje pristanište Golubačkog grada, danas je zaštitni znak Golupca. Prvi put se pominje 1335. godine kao ugarsko vojno utvrđenje, mada se tačno vreme nastanka ne zna, kao ni to ko ju je podigao; Vizantincima je bila potrebna radi utvrđivanja granica na severu, Mađarima da obezbede svoje posede preko Dunava, a Srbima – jer je štitio njihove oblasti od upada Mađara… Ova tvrđava čuva ulaz u najveću rečnu klisuru u Evropi.

Povratak u Beograd. Dolazak u Beograd oko 21:00.

Cena aranžmana 69 eur

Cena aranžmana uz kupljeni vaučer 38 eur

-Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate-


Aranžman obuhvata:

-prevoz modernim, turističkim autobusima sa audio-video opremom, klimom

-1 noćenje sa doručkom u renoviranom hotelu Krajina u Negotinu (1/2 ,1/3 sobe sa TWC). Hotel je u procesu kategorizacije za 3*.

-usluge vodiča u svakom autobusu

-troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

Fakultativne izlete:

       -Ulaznice za HE Đerdap uz pratnju lokalnog vodiča – 200 dinara

       -Degustaciju vina i ručak(pečenje ili roštilj) u pimnici Sveti Đorđe u Rajačkim pimnicama – 1200 din

       -Ulaznice za Muzej Lepenski Vir - 400 dinara

       -Doplata za jednokrevetnu sobu - 10 evra

       -Individualne troškove putnika

NAPOMENE:

  • Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Ovaj program rađen je na bazi 45 putnika koji plaćaju punu cenu. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje ili izvrši korekciju cene.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja - Feliks travel, Beograd, licenca Ministarstva turizma OTP 85/2013