SerbianLatinEnglish (UK)
subota, 24 februar 2018

Uvac - najvеći lešinari i menadri Evrope

Uvac panorama 725

Sledeći polazak - u pripremi

Najveći lešinari i meandri Evrope

Beograd - Sjenica – Uvac - Zlatibor – Beograd

25.07.2015. - 26.07.2015.

2 dana / 1 noćenje / Autobusom

Centralnu morfološku celinu rezervata predstavlja kanjonska dolina reke Uvac sa dolinama njenih pritoka. Posebna vrednost kanjonskih delova doline su uklješteni meandri. Rtovi meandara imaju relativnu visinu i do 100 m.Okolina je sastavljena od kraških stena i polja. Pećine su brojne i po veličini variraju od potkapina do najvećeg do sada poznatog pećinskog sistema u Srbiji, kao što je Ušački pećinski sistem (6185 m). Pećine odlikuje bogatstvo pećinskog nakita taloženog iz prokapnih voda u vidu stalaktita, stalagmita, stubova, draperija, staklastih iglica itd. Specijalni rezervat prirode ''Uvac'' izdvaja prisustvo 104 vrste ptica. Najveću atrakciju rezervata predstavljaju beloglavi supovi (Gyps fulvus). Beloglavi sup je vrsta orla lešinara, impozantne veličine, raspona krila i do 3 metra što ga čini moćnim letačem čiji let su istraživali i naučnici - aeronautičari i primenjivali pri konstrukciji letelica.

Program putovanja:

1. dan: Beograd – Uvac – Sjenica Polazak iz Beograda oko 07:00. Usputna zadržavanja radi odmora. Dolazak do kampa rendžera na ulazu u prirodni rezervat kanjona reke Uvac.

Fakultativni obilazak:

- Ukrcavanje u čamce i vožnja kroz meandre reke Uvac.

- Razgledanje gnezda beloglavog supa.
- Ulazak u Ledenu pećinu sa reke.
- U povratku kupanje u kanjonu ispod srednjovekovne tvđave Klek (u zavisnosti od vremenskih uslova)
- Po dolasku čeka Vas roštilj uz mogućnost kupovine čuvenog sjeničkogi sira.

Fakultativno, safari od 20 minuta u jednom smeru po livadama i neuređenim putevima Zlatarske visoravni. Dolazak na vidikovac “Molitva”, gde će ogromni lešinari leteti ispod vas, a meandri Uvca će vam se ukazati u svoj svojoj lepoti. Povratak džipovima na mesto ukrcavanja u autobus.

Odlazak do hotela Borići u Sjenici. Večernja šetnja Sjenicom. Smeštaj i noćenje.

2. dan: Zlatar – Zlatibor - Beograd – Putovanje preko Zlatara do Zlatibora i fakultativni izlet do sela Mušvete (ili odmor na Zlatiboru) na degustaciju pršute i vina u zlatiborskom selu … Neobična stvar je da je jedan Dalmatinac otkrio da je za njegovu pršutu najbolji novi dom upravo Zlatibor. Poseta preduzeću „Aćim“ koje se bavi proizvodnjom trajnih suvomesnatih proizvoda i vina . Degustacija dalmatinskog pršuta sa Zlatibora, dalmatinske pančete, kulena i vina. Odmor i kafa na Zlatiboru. 

Polazak za Beograd i dolazak u večernjim časovima.

Cena aranžmana 60 eur

 Cena aranžmana uz kupljeni vaučer 38 eur

 -Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate-

 Način plaćanja:

Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana

Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a

Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

Aranžman obuhvata:

-prevoz modernim, visokopodnim turističkim autobusom sa audio-video opremom, klimom, kapaciteta do 55 sedišta

-1 noćenje sa doručkom u hotelu Borići u Sjenici(1/2 ,1/3 sobe)sa TV-om, TWC, fenom. Hotel je u procesu kategorizacije. Visoke je klase i očekuje se da bude jedan od nosilaca turizma u Sjeničkom kraju. Doručak je na bazi klasičnog posluživanja uz izbor nekoliko vrsta jela.

-usluge vodiča u svakom autobusu

-troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

Fakultativne izlete:

       -izlet i vožnju čamcima na Uvcu + ručak kampu rendžera na Uvcu - 1650 din

       -Ručak na Uvcu bez vožnje čamcem 500 din

       -Safari džipovima do vidikovca “Molitva” – 950 din

       -Degustaciju pršute, vina i rakije u selu Mušvete (praktično ručak) – 650 din

-Individualne troškove putnika

NAPOMENE:

 • Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • U slučaju rezervacije više od 5 mesta istovremeno, molimo vas da kontaktirate našu za popuste, kako bi sa agencijom proverili da li ima dovoljno mesta.

Ovaj program rađen je na bazi 45 putnika koji plaćaju punu cenu. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje ili izvrši korekciju cene.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja - Felix travel, Belgrade, licenca Ministarstva turizma OTP 85/2013

 

 

Način plaćanja:

Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a
Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

Aranžman obuhvata:

-prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
-1 noćenje sa doručkom u hotelu Panorama na Zlataru (1/2 ,1/3 sobe)
-usluge vodiča u svakom autobusu
-troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

Fakultativne izlete:

-izlet i vožnju čamcima na Uvcu + ručak kampu rendžera na Uvcu - 1600 din

-Ručak na Uvcu bez vožnje čamcem 500 din

-Safari džipovima do vidikovca “Molitva” – 900 din

-Degustaciju pršute, vina i rakije u selu Mušvete (praktično ručak) – 650 din

-Individualne troškove putnika

NAPOMENE:

 • Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Ovaj program rađen je na bazi 45 putnika koji plaćaju punu cenu. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje ili izvrši korekciju cene.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja - Felix travel, Belgrade, licenca Ministarstva turizma OTP 85/2013